Stock Symbol

688617.SH

投资者关系

  • 公司名称:深圳惠泰医疗器械股份有限公司
  • 英文名称:APT Medical Inc.
  • 公司简称:惠泰医疗
  • 公司境内股票上市地:上海证券交易所
  • 股票代码:688617
  • 邮政代码:518000
  • 公司网址:http://www.aptmed.com.cn/
  • 负责信息披露和投资者关系的联系人及联系方式:陈小姐:0755-86951506
  • 注册地址:深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路11号同方信息港B栋601
  • 邮箱: ir@aptmed.com